Perspektywa

Od najdawniejszych czasów starano się na płaszczyźnie dwuwymiarowej przedstawić otaczający świat – najważniejsze wydarzenia. Wyróżnić można na przestrzeni wieków wiele sposobów przedstawiania przedmiotów trójwymiarowych na płaszczyźnie. Najważniejsze to:

 • perspektywa kulisowa – polegająca na tym, że przedmioty bliższe częściowo zasłaniają przedmioty położone dalej. Stosowana jest od prehistorii.
 • kompozycja rzędowa – postacie i przedmioty przedstawiane są w rzędach jeden na drugim. Często stosowane w starożytnym Egipcie.
 • perspektywa barwna – oddanie rzeczywistości polega na wykorzystaniu złudzeń optycznych związanych z odbieraniem barw. Kolory zimne oddalają przedmioty, natomiast barwy ciepłe przybliżają obiekty do obserwatora.
 • perspektywa powietrzna – polega na zjawisku, iż wraz z oddalaniem się przedmiotu od oberwowatora, zwiększa się ilość powietrza pomiędzy obiektem a obserwatorem. Co się z tym zjawiskiem wiąże elementy oddalające się bledną, stają się jaśniejsze i bardziej niebieskie. Za wynalazce perspektywy powietrznej powszechnie przyjmuje się Leonarda da Vinci.
 • perspektywa odwrócona – wykorzystywane w pisaniu ikon.

W rysunku architektonicznym stosowana jest najczęściej perspektywa linearna (geometryczna, zbieżna). Perspektywa ta polega na rzutowaniu wszystkich punktów na płaszczyznę względem jednego punktu zwanego środkiem perspektywy albo punktem zbiegu. Rysunek uzyskany w ten sposób ulega pewnym deformacjom pod względem kątów jak i odległości. Jednak oddawana jest wrażenie zmniejszania się wraz z oddalaniem się obiektów od obserwatora.

Przy rysowaniu pespektywicznym rysunek rozpoczynamy od przyjęciu następujących elementów:

 1. horyzontu – poziomej płaszczyzny najczęściej określanej przez wzrok obserwatora. Związanej z wysokością patrzenia
 2. punkty zbiegu – jeden w przypadku perspektywy jednozbiegowej, dwóch – w przypadku dwuzbiegowej lub trzech w celu odzierciedlenia wysokich budynków przez zwężanie się ich ku górze.

 

Koszt kursu

Koszt zajęć:

 • Sumę 50 zł (jednorazowa opłata) na komitet rodzicielski powinna zostać wpłacona na konto podane przez szkołę. Opłata ta jest niezależna od dokonanych wpłat w ramach nauki uczniów w I LO.

 

 • Kwota 175 zł miesięcznie (dla uczniów I LO w Bytomiu) wpłacona powinna być na konto:

odbiorca: Archikonteka Łukasz Szatanek, ul. Czecha 36, 41-936 Bytom

nr konta: 87 1050 1230 1000 0092 2158 6663

nazwa Banku: ING Bank

Tytułem: Kurs rysunku – Imię i nazwisko uczestnika – miesiąc i rok wpłaty

 

Informacje dotyczące kursu rysunku

Oto garść  niezbędnych informacji

1.Potrzebne materiały

 • papier biały formatu 50 x 70 cm, gładki, grubszy,
 • deska podkładowa, sztywna formatu 50 x 70 cm (prosta, z kątami prostymi),
 • ołówki – H, HB, B – kilka sztuk + ostrzałka (nożyk),
 • ołówek „kubuś”,
 • cienkopisy – czarne, różnej grubości,
 • sepia,
 • węgiel
 • teczka A4,
 • notatnik z białymi kartkami (bez linii) formatu A4 lub mniejszego.

2. Przebieg spotkań kursowych

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 15.30 i trwają 3 godziny zegarowe. Na początku sprawdzane są zadania domowe. Następnie następuje przekazanie tematu nowego zadania oraz jego omówienie. Po części teoretycznej (wykładowej) każdy z uczestników samodzielnie wykonuje zadanie. W tym czasie prowadzący indywidualnie konsultują każdą osobę. Na zakończenie pracy zadawane są zadania domowe.

3. Zadania domowe

Zadania domowe wraz z rozwojem umiejętności osób uczestniczących w kursie będą rozwijane. Jednakże składać się będą z trzech części:

 • od 1 – 3 zadań rysunkowych (format 50×70 cm),
 • poszukiwań inspiracji na zadany temat związany z architekturą ( najciekawsze inspiracje powinny byś na mały formacie wydrukowane i zbierane w teczce A4),
 • szkice otaczającego nas świata wykonywane na bieżąco w małym notatniku.

Spotkanie organizacyjne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

29 września (czwartek) o godzinie 15.30 w „harcówce” w I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Tematem spotkania będzie:

 • przedstawienie harmonogramu pracy,
 • przestawienie potrzebnych materiałów, przedmiotów oraz literatury do kursu rysunku,
 • ewentualny podział na grupy,
 • omówienie warunków egzaminu wstępnego,
 • odpowiedzi na pytania uczestników kursu.