O nas

Dr inż. arch. Magdalena Jamrozik-Szatanek

2009 r. – Dyplom magisterski (z wyróżnieniem), Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach
2010 r. – studia podyplomowe z konserwacji zabytków architektury i urbanistyki, Wydział Architektury, Politechnika Śląska
2013 r. – tytuł naukowy doktora nauk technicznych – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – praca doktorska pt.: Przestrzeń społeczna i półprywatna w układzie funkcjonalno-przestrzennym szpitala dziecięcego, promotor prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska

Zainteresowania zawodowe związane są z:
– projektowaniem obiektów użyteczności publicznej w szczególności obiektów służby zdrowia,
– badaniami jakościowymi budynków (EBD, POE, partycypacje społeczne),
– metodologią prac badawczych

Kontakt: magdalena@archikonteka.com

Dr inż. arch. Łukasz Szatanek

2009 r. – Dyplom magisterski, Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach 2010 r. – studia podyplomowe z konserwacji zabytków architektury i urbanistyki, Wydział
Architektury, Politechnika Śląska
2013 r. – tytuł naukowy doktora nauk technicznych – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – praca doktorska pt.: Funkcjonalno-przestrzenne i historyczne aspekty zespołu klasztornego Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie na tle przemian jego architektury oraz reguły zakonnej, promotor prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz – Winnicki
2015 r. – studia podyplomowe z badań i analiz architektury zabytkowej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Zainteresowania zawodowe związane są z:
– historią i teorią architektury,
– inwentaryzacjami oraz projektowaniem związanym z architekturą zabytkową w szczególności sakralną,
– badaniami architektonicznymi

Kontakt: lukasz@archikonteka.com