Menu

Badania architektoniczne w Katedrze w Łowiczu

Informacje

Klient: Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków
Marek Józef Cempla

Data: Lipiec 2015

Miejsce: Łowicz

Badania architektoniczne w Katedrze w Łowiczu były wykonywane we współpracy z Pracownią Marka Cempli. Badania polegały na rejestracji reliktów architektonicznych odkrytych w czasie prac archeologicznych w nawie bocznej katedry. Odkryte relikty (prawdopodobnie wczęsniejszej kaplicy) zostały oznaczone w formie inwentaryzacji wraz z określeniem względnych faz powstawania.

preloader