Menu

Badania architektoniczne zabudowań gospodarczych ul. Garbarska 15 w Krakowie

Informacje

Inwestor: Zakon OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie

Data: czerwiec-lipiec 2015

Współpraca: Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków
Marek Józef Cempla

Miejsce: ul. Garbarska 15, Kraków

Badania architektoniczne zabudowań gospodarczych przy ulicy Garbarskiej 15 w Krakowie wykonane zostały na zlecenie władz klasztornych OO. Karmelitów przy uwzględnieniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Prace te miały za zadanie ustalenie wieku pozostałości substancji zabytkowej po tzw. Starym Nowicjacie ukrytych w murach XX-wiecznych zabudowaniach gospodarczych. Badania architetkoniczne okazyły się cenne w części od strony ulicy Garbarskiej gdzie pozostały relikty starszego budynku. Budynek ten posiada wiele faz budowy i bardzo często był przebudowywany.

preloader