Menu

Rysunkowe opracowanie detali architektonicznych ze zbiorów lapidarium Zamku Królewskiego na Wawelu (PZS)

Informacje

Klient: Zamek Królewski na Wawelu

Data: marzec – lipiec 2016 r.

Miasto: Kraków

Miejsce: Zamek Królewski na Wawelu

Rysunkowe opracowanie detali architektonicznych ze zbiorów lapidarium Zamku Królewskiego na Wawelu (PZS)

 

Zadanie zlecone polegało na inwentaryzacji średniowiecznych (gotyckich) fragmentów detali architektonicznych znajdujących się w posiadaniu Lapidarium Zamku Królewskiego na Wawelu. Na tej podstawie opracowywane były rysunki widoku poszczególnych, charakterystycznych ścian poszczególnych detali. Następnie po wykonaniu podstawowych pomiarów wykonywano wizualizację detali wraz z prawdopodobnym miejscem umiejscowienia w architekturze średniowiecznych obiektów.

preloader