Menu

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy zabytkowym dworku w Zabrzu Mikulczycach

Informacje

Klient: FLY Development Ireneusz Mucha

Data: kwiecień – grudzień 2014

Lokalizacja: ul. Kosynierów

Miasto: Zabrze

Założenia projektu opierały się o zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego dworku w Zabrzu Mikulczycach, który miał być użytkowany jako gimnacjum. Inwnetaryzacja terenu w granicach opracowania wykazała istnienie takich elementów jak: zabytkowa, niewielka kuźnia, stanowisko archeologiczne, potok po stronie wschodniej. W programie koncepcji miała się znaleźć szkoła podstawowa, hala sportowa dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum, boisko otwarte typu orlik.

Badania historyczne i archiwalne dotyczące obszaru objętego opracowanie wykazały, że dworek jest pozostałością całego zespołu zabudowań, które istniały w XIX wieku. Całkowicie zostały zlikwidowane w II połowie XX wieku. Układ dawny, który stał się podstawą do nowoprojektowanego zagospodarowania terenu. Po stronie południowej osi zakłada się stworzenie ciągu budynków skłądająca się z szkoły podstawowej, kuźni oraz sali gimnastycznej. Ciąg ten nawiązuje to historycznego charakteru tej części założenia w celu wyeksponowania osi głównej. Budynki kształtowane są od strony osi bardzo zachowawczo w celu wyeksponowania dworku oraz osi. Natomiast południowe strony poszczególnych nowych budynków są kształtowane nowocześnie, umożliwiając penetrację słońca we wnętrzach i wykorzystania promieniowania słonecznego jako odnawialnego źródła energii.  Od strony południowej w przestrzeni pomiędzy zabudową a potokiem na boisko typu orlik oraz teren rekreacyjny z ścieżkami. W części południowo-zachodniej znajduje się stanowisko archeologiczne, które objęte jest niezależną ochroną konserwatorską – jednak w ramach projektu przewiduje się wykonanie tablic informacyjnych o tym miejscu.

Projekt koncepcyjny został przedłożony przez radą konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i pozytywnie zaopiniowany.

preloader