Menu

O nas < porót do strony głównej

Archikonteka jest firmą architektoniczną o szerokim spektrum działalności związaną z takimi dziedzinami jak:

– projektowanie architektoniczne,

– badania architektoniczne,

– inwentaryzacje,

– projekty wnętrz,

– konserwacja,

– sztuka użytkowa,

– grafika,

– działalność naukowa – wykłady, badania naukowe,

– kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na wydział architektury.


Pracownię tworzą:

Dane firmy:

Archikonteka Łukasz Szatanek

NIP: 6412354360

Dr inż. arch. Łukasz Szatanek

2016 r. – uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

2015 r. – studia podyplomowe z badań i analiz architektury zabytkowej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

2013 r. – tytuł naukowy doktora nauk technicznych – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – praca doktorska pt.: Funkcjonalno-przestrzenne i historyczne aspekty zespołu klasztornego Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie na tle przemian jego architektury oraz reguły zakonnej, promotor prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz – Winnicki

2010 r. – studia podyplomowe z konserwacji zabytków architektury i urbanistyki, Wydział Architektury, Politechnika Śląska

2009 r. – Dyplom magisterski, Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach

Zainteresowania zawodowe związane są z:
– historią i teorią architektury,
– inwentaryzacjami oraz projektowaniem związanym z architekturą zabytkową w szczególności sakralną,
– badaniami architektonicznymi

Kontakt: lukasz@archikonteka.com

Dr inż. arch. Magdalena Jamrozik-Szatanek

2016 r. – uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń

2013 r. – tytuł naukowy doktora nauk technicznych – Wydział Architektury, Politechnika Śląska – praca doktorska pt.: Przestrzeń społeczna i półprywatna w układzie funkcjonalno-przestrzennym szpitala dziecięcego, promotor prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska

2010 r. – studia podyplomowe z konserwacji zabytków architektury i urbanistyki, Wydział Architektury, Politechnika Śląska

2009 r. – Dyplom magisterski (z wyróżnieniem), Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach

Zainteresowania zawodowe związane są z:
– projektowaniem obiektów użyteczności publicznej w szczególności obiektów służby zdrowia,
– badaniami jakościowymi budynków (EBD, POE, partycypacje społeczne),
– metodologią prac badawczych

Kontakt: magdalena@archikonteka.com

Autorstwo zdjęć: Kasia Gasińska www.gasinska.pl

preloader