Oferta

W ramach naszej współpracy oferujemy następujące usługi:

 

INWENTARYZACJE – pierwszy etap pracy przy obiektach budowlanych. Ustalenie stanu istniejącego. Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu zawiera najczęściej rzuty, przekroje, elewacje obiektu wraz z niezbędnymi detalami oraz częścią opisową. Dokładny zakres opracowania zależny jest od obiektu i potrzeb inwestora.


PROJEKTY KONCEPCYJNE – ustalenie programu funkcjonalno – przestrzennego, zagospodarowania terenu, bryły budynku lub budynków, aranżacji pomieszczeń


PROJEKTY BUDOWLANE – wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej do złożenia w odpowiednim urzędzie o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych.


PROJEKTY WNĘTRZ – opracowanie aranżacji wnętrza lub zespołów pomieszczeń. Projekt podzielony jest na fazy:

  • projekt koncepcyjny zawierający 2 – 3 wersji z rzutami i wizualizacjami 3d – następnie część ta jest konsultowana z inwestorem i wybierana jest ostateczna jedna wersja, która w następnym etapie jest doszczegółowiana. Dokładny zakres opracowania zależny jest od obiektu i potrzeb inwestora.
  • projekt kompletny – po ustaleniu koncepcji wykonuwana jest dokumentacja techniczna, wykonawcza. Zawiera ona projekt aranżacji, oświetlenia, rozwinięcia ścian, rzuty posadzki, projekty elementów wyposażenia wnętrza

BADANIA ARCHITEKTONICZNE – badania mające na celu analizę struktury budynku. Wykonanie stratygrafii względnej oraz ustalenie faz (etapów) budowy obiektów. Ustalenie czasu powstania poszczególnych elementów struktury.


MODELE 3D – wykonywanie trójwymiarowych modeli obiektów w celu prezentacji ich na stronach internetowych (prezentacja, eksponowanie niedostępnych, choć cennych elementów) lub w celu wydrukowania modelu na drukace 3D


PROJEKTY GRAFICZNE – wykonanie folderów, broszur, wizytówek itp. materiałów reklamowych, informacyjnych dla Inwestora w określonym celu.


PRZEDMIOTY SZTUKI UŻYTKOWEJ – takie jak lampy witrażowe (wykonane metodą Tiffany’ego), witraże itp.


KURSY RYSUNKU DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY – kurs opiera się na przygotowaniu młodej osoby pod względem rysunkowym, technicznym, naukowym oraz estetycznym do egzaminów prowadzonych na poszczególnych wydziałach architektury na terenie Polski w szczególności na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.