Menu

Inwentaryzacja elewacji żłobka przy placu im. ojca Adama Studzińskiego w Krakowie

Informacje

Data: kwiecień 2015 r.

Lokalizacja: Plac im. Studzińskiego, ul. Grodzka

Miasto: Kraków

Inwentaryzacja obejmowała pomiary elewacji całego budynku o rzucie w kształcie litery „L”. Budynek od jednej strony przylega do kościoła Św. Idziego. W parterze zlokalizowane są dwie arkady, zamknięte półkolistym łukiem, pozwalające na przejście od placu w stronę urzędu miasta. Elewacje są dwukondygnacyjne dzielone gzymsami w poziomie. Natomiast w pionie lizenami. Dach wielospadowy z dwoma lukarnami (prostokątną, wolim oczkiem) i charakterystycznym głównym kominem lokalizowanym w kalenicy.

preloader