Menu

Inwentaryzacja muru okalającego założenie OO. Bonifratrów w Krakowie

Informacje

Klient: Zakon OO. Bonifratrów

Data: marzec 2015 r.

 

Lokalizacja: ul. Krakowska 50, Kraków

Inwentaryzacja obejmowała mur oddzielający terenu Ojców Bonifratrów od strony ulicy Krakowskiej. Mierzony odcinek ciągnie się od apteki (ul. Krakowska 48) po pozostałości murów miejskich Kazimierza biegnących prostopadle do ulicy (wzdłuż Wisły).

preloader