Menu

Model 3D klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku

Informacje

Inwestor: Zakon OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku

Data: 2013 – 2014

Zadanie polegało na stworzeniu modelu trójwymiarowego (3D) kościoła i klasztoru Ojców Karmelitów na Piasku w celu okazania średniowiecznego obiektu w nowej wirtualnej rzeczywistości. Model powstał w oparciu o wykonaną wcześniej inwentaryzację. Model ukazywał na tym etapie stan istniejący bryły zewnętrznej jak i wewnętrznej.

preloader