Menu

Projekt budowlany przebudowy muru okalającego terenu Ojców Bonifratrów

Informacje

Klient: Zakon OO. Bonifratrów

Data: marzec 2015

 

Ul. Krakowska 30

Miasto: Kraków

Projekt budowlany przewidywał dostosowanie otworów bramy oraz furtek do potrzeb inwestora oraz do warunków przeciwpożarowych, co wiązało się ze zmianą otworu bramnego – likwidacją łuku oraz jego poszerzenie. Jednocześnie projekt przewidywał zmianę stylistyki skrzydeł bramy oraz furtek na ażurową, kutą. Wykonany projekt nawiązywał do bramy kościoła położonego nieopodal oraz do ogólnego charakteru bram w mieście Krakowie.

preloader