Menu

Projekt budowlany rekonstrukcji muru okalającego kościół Św. Mikołaja w Wysocicach

Informacje

Klient: Parafia Św. Mikołaja w Wysocicach

Data: marzec 2015

 

Miejscowość: Wysocice

Gmina: Gołcza

Projekt budowlany przewiduje rekonstrukcję muru okalającego średniowieczny kościół Św Mikołaja w Wysocicach. Zaistniała sytuacja związana jest warunkami naturalnymi występującymi na wzgórzu takimi jak: osuwanie się ziemi oraz występujące blisko muru drzewa. Sprawiły one, że stan techniczny muru był bardzo zły. Dodatkowo, wysokie posadowienie oraz brak odpowiednich fundamentów zwiększały koszty związane z naprawą. Rekonstrukcja opierała się o dokładną inwentaryzację stanu istniejącego. W projekcie przewidziano zabezpieczenie muru przed korozją związaną z rozrastającym się sytemem korzeniowym drzew blisko położonych. Dodatkowo, wzmacniano mur odpowiednimi mikropalami.

preloader